گروه سرویس‌های زیر ساخت شبکه

گروه سرویس‌های زیر ساخت شبکه
  • طراحی،راه اندازی،مستندسازی،توسعه و نگهداری LAN(کابلی،فیبرنوری)
  • طراحی ،راه اندازی،مستند سازی،توسعه و نگهداری WAN
  • طراحی ،راه اندازی،مستند سازی،توسعه و نگهداری VPN
  • طراحی ،راه اندازی،مستند سازی،توسعه و نگهداری اینترنت
  • طراحی ،راه اندازی،مستند سازی،توسعه و نگهداری اکسترانت
  • پایش و رفع عیب مسیرهای انتقال داده کابلی و رادیویی

توضیحات پروژه

فهرست مشتریان

  • بانک سپه
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • شرکت داتام

تیم پروژه

سیستم عامل و نرم افزار

سیستم عامل و نرم افزار

پنجره یکتا :پشتیبانی غیر حضوری

پنجره یکتا – پشتیبانی غیر حضوری

فهرست